Aktuella utlysningar

AFA Försäkring stödjer forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa/sjukfrånvaro. Syftet är att resultaten ska omsättas i åtgärder som bidrar till att minska arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro hos våra målgrupper. Våra målgrupper utgörs i första hand av människor i arbetslivet, som har en anställning inom det privata näringslivet, kommuner eller landsting.