Försäkringsvillkor

När du arbetar sätter arbetsgivaren in pengar till din tjänstepension, vilket de inte gör när du har föräldrapenning eller graviditetspenning. Den här försäkringen tar över arbetsgivarens inbetalning till din tjänstepension. Försäkringen kallas premiebefrielse vid föräldraledighet.