Regional dag i Sundsvall 4 december 2019

Dagen riktar sig till dig inom KL-sektorn som arbetar med personal-, arbetsmiljö, eller försäkringsfrågor. Du kan vara chef, ha personalansvar, vara fackligt förtroendevald eller liknande.

Tid och plats

Datum: Onsdag 4 december, 2019
Tid: Registrering med kaffe och smörgås från klockan 08.30. OBS! Programmet börjar 09.30. Vi bjuder även på lunch och eftermiddagskaffe och beräknar avsluta 16.00.
Plats: Quality Hotel Sundsvall, Esplanaden 29, www.qsundsvall.se

Dagens program

Gemensamt seminarium förmiddag

Samverkan för friskare arbetsplatser 

Kristina Folkesson, SKL, presenterar parternas avsiktsförklaring: Åtgärder för friskare arbetsplatser, samt ger exempel på hur samverkan kan bidra till ett långsiktigt arbetsmiljöarbete i kommuner och regioner.

Valbara seminarier på förmiddagen:

A/ KIA systemet – För en säkrare och effektivare arbetsplats!

KIA-systemet; ett webbaserat verktyg som stödjer det systematiska arbetsmiljöarbetet. Man kan genomföra skyddsronder med hjälp av checklistor i systemet, eller skapa egna. För er som redan använder systemet berättar vi om vad som sker på utvecklingsfronten.

Kom och hör Filippa Restadh, AFA Försäkring, berätta mer om hur systemet fungerar!

Presentation IA-systemet (PDF)

B/ Parternas avsikter bidrar till ett samlat grepp i Umeå kommun

Umeå kommun har inkluderat parternas avsiktsförklaring i en handlingsplan för 2017-2020. Fokus ligger på närvarande ledarskap, systematiskt arbetsmiljöarbete samt tidiga signaler och rehabilitering. De insatser som ingår syftar till att stärka hälsan och skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv. Insatserna ligger i linje med avsiktsförklaringen och utgör svar på de utvecklingsområden som framkommit i kartläggning – Uppföljningsdialogen - som genomfördes av första linjens chefer 2016. Patrik Carlsson, chef för Arbetsmiljö och hälsa, och Fredrik Åberg, ledningskoordinator, beskriver processen så här långt.

C/ Mer tid till patienterna!

På Skaraborgs sjukhus har Regionservice tagit över 8 av 11 arbetsuppgifter som undersköterskor tidigare gjorde i avdelningsköken. På så sätt har undersköterskorna fått mer tid att vårda patienter. Marie Dahl, servicechef på Skaraborgs sjukhus berättar om ett initiativ med en tydlig arbetsfördelning, präglat av samarbete, där alla inblandade ser sig som vinnare!

Valbara seminarier på eftermiddagen:

D/ Det nya samverkansavtalet

Hösten 2017 tecknade Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Sobona ett nytt samverkansavtal med de fackliga organisationerna. Avsikten med det nya avtalet är att ytterligare stimulera till samverkan på lokal nivå samt att göra en tydligare koppling mellan samverkan och arbetsmiljö. På seminariet ger Emelie Vattahäll, SKL och Lena Byström, Kommunal en introduktion till avtalet.

E/ Rätt verktyg gör jobbet bättre

Upptäck verktyg som lyfter arbetsplatsträffen! Testa verktyget Vår arbetsmiljö som ger en översiktlig bild av hur det ser ut hos er just nu och hjälper er att prioritera vilka arbetsmiljöområden ni vill vårda eller utveckla. Utifrån vad ni kommer fram till hittar ni mer stöd och verktyg att jobba vidare med på Suntarbetsliv.se. Vid seminariet visar vi några exempel; Digi-ronden - om digital arbetsmiljö och OSA-kollen - om organisatorisk och social arbetsmiljö.

F/ Förskolans arbetsmiljö – hur organiseras arbetet och har det någon betydelse?

Passet baseras på resultaten från forskningsprojektet ”Pedagogik, arbetsmiljö och hälsa i förskolan” finansierat av AFA Försäkring. Projektet har studerat hur man arbetar inom olika pedagogiska inriktningar för att hitta goda exempel på hur man kan organisera det dagliga arbetet i förskolan. Vilken betydelse har chefen, lokalerna, bemanningen, utbildningsnivå för personalens hälsa? Spelar det någon roll hur man organiserar det dagliga arbetet när det gäller ljudnivåer? Detta är några faktorer som Fredrik Sjödin, Umeå universitet kommer att belysa under föreläsningen.

Gemensamt seminarium eftermiddag 

Vad händer när chefen blir en app?

Teknik, värderingar och demografi formar inte bara samhällsutvecklingen utan påverkar också våra jobb och synen på arbete. Vad innebär det att jobba i ett alltmer robotiserat arbetsliv? Vilka kompetenser och färdigheter blir attraktiva? Går det överhuvudtaget att ha en chef som app, och vill vi det? Ann-Therese Enarsson, Futurion, ger en inspirerande framtidsspaning om värderingar, ledarskap och färdigheter i framtidens arbetsliv.

Anmälan

Din personliga e-postadress måste anges. Om du är förhindrad att delta kan du överlåta din plats åt en kollega. Sista anmälningsdag är 29 november. Antalet platser är begränsat. Först till kvarn gäller.   

ANMÄL DIG HÄR!

Du deltar kostnadsfritt
AFA Försäkring ersätter inte dina resekostnader.

Frågor?
Per Winberg, 08-696 49 20