Regional dag i Stockholm 22 april 2020

Dagen riktar sig till dig inom kommuner och regioner som arbetar med personal-, arbetsmiljö, eller försäkringsfrågor. Du kan vara chef, ha personalansvar, vara fackligt förtroendevald eller liknande.

Tid och plats

Datum: Onsdag 22 april 2020
Tid: Registrering med kaffe och smörgås från klockan 08.30. OBS! Programmet börjar 09.30. Vi bjuder även på lunch och eftermiddagskaffe och beräknar avsluta 16.00.
Plats: Clarion Hotell Stockholm, Ringvägen 98, Stockholm

Dagens program

Gemensamt seminarium förmiddag

Samverkan för friskare arbetsplatser i kommuner och regioner
Kristina Folkesson, SKR, presenterar parternas avsiktsförklaring: åtgärder för att minska sjukfrånvaron i välfärdssektorn.

Valbara seminarier på förmiddagen:

A/ KIA systemet – För en säkrare och effektivare arbetsplats!

KIA-systemet; ett webbaserat verktyg som stödjer det systematiska arbetsmiljöarbetet. Man kan genomföra skyddsronder med hjälp av checklistor i systemet, eller skapa egna. För er som redan använder systemet berättar vi om vad som sker på utvecklingsfronten. Kom och hör Filippa Restadh, AFA Försäkring, berätta mer om hur systemet fungerar!

B/ Resan mot en hälsofrämjande arbetsplats

Region Västmanland har ett uttalat mål om att vara en hälsofrämjande arbetsplats, vilket innebär att verksamheterna ska skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv för regionens medarbetare, idag och i framtiden. Att utveckla en hälsofrämjande arbetsplats innebär inte enbart förebygga ohälsa och återskapa hälsa utan även fokusera på medarbetarnas trivsel, hälsa, motivation och förutsättningar för prestation. Malin Lohela Karlsson, arbetsmiljöstrateg och forskare vid Region Västmanland, berättar om hur regionen, utifrån forskningsbaserad kunskap och den centrala avsiktsförklaringen, skapade en lokal strategi och delar med sig av erfarenheter,fallgropar och framgångsfaktorer till er som vill komma igång med ert lokala arbete.

C/ Hot och våld i kommuner och regioner

Hälften av alla godkända allvarliga olycksfall på grund av hot och våld på arbetsmarknaden drabbar en anställd i kommuner och regioner. Det visar statistik från AFA Försäkrings databas över försäkringsärenden. Anna Weigelt, AFA Försäkrings Analysavdelning, presenterar statistik om olyckor orsakade av hot och våld för olika yrkesgrupper och för kvinnor och män som arbetar i kommuner och regioner.

Valbara seminarier på eftermiddagen:

D/ Det nya samverkansavtalet

Hösten 2017 tecknade Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, (nuvarande Sveriges Kommuner och Regioner, SKR) och Sobona ett nytt samverkansavtal med de fackliga organisationerna. Avsikten med det nya avtalet är att ytterligare stimulera till samverkan på lokal nivå samt att göra en tydligare koppling mellan samverkan och arbetsmiljö. På seminariet ger Emelie Vattahäll, SKR, och Markus Furuberg, Akademikerförbundet SSR, en introduktion till avtalet.

E/ Varför familjejuridik?

Det finns ett antal situationer i livet där olika juridiska frågor blir aktuella: När behövs ett testamente? Hur blir det med bostadsrätten om man flyttar isär? Ärver bonusbarnen automatiskt? Ewa-Maria van der Kwast från Familjens Jurist reder ut begreppen.

F/ Rätt verktyg gör jobbet bättre

Upptäck verktyg som lyfter arbetsplatsträffen! Arbetsplatsträffen är ett viktigt forum för arbetsmiljö- och verksamhetsutveckling. I detta seminarium får du både kunskap och tillfälle att prova olika metoder som kan lyfta era arbetsplatsträffar till nya höjder. Vi utgår från verktyget Vår arbetsmiljö som ger en översiktlig bild av ert nuläge och stöd i att prioritera vad ni vill vårda eller utveckla. Utifrån vad ni kommer fram till hittar ni stöd och verktyg på suntarbetsliv.se att jobba vidare med tillsammans.

Gemensamt seminarium eftermiddag 

Vad händer när chefen blir en app?

Teknik, värderingar och demografi formar inte bara samhällsutvecklingen utan påverkar också våra jobb och synen på arbete. Vad innebär det att jobba i ett alltmer robotiserat arbetsliv? Vilka kompetenser och färdigheter blir attraktiva? Går det överhuvudtaget att ha en chef som app, och vill vi det? Ann-Therese Enarsson, Futurion ger en inspirerande framtidsspaning om värderingar, ledarskap och färdigheter i framtidens arbetsliv.

Anmälan

Din personliga e-postadress måste anges. Om du är förhindrad att delta kan du överlåta din plats åt en kollega. Sista anmälningsdag är 10 april. Antalet platser är begränsat. Först till kvarn gäller.   

ANMÄL DIG HÄR!

Du deltar kostnadsfritt
AFA Försäkring ersätter inte dina resekostnader.

Frågor?
Per Winberg, 08-696 49 20
Helena Danielsson 08-696 43 53