Regional dag i Stockholm 1 oktober 2020

Dagen riktar sig till dig inom kommuner och regioner som arbetar med personal-, arbetsmiljö, eller försäkringsfrågor. Du kan vara chef, ha personalansvar, vara fackligt förtroendevald eller liknande.

Tid och plats

Datum: Torsdag den 1 oktober 2020
Tid: Registrering med kaffe och smörgås från klockan 08.30. OBS! Programmet börjar 09.30. Vi bjuder även på lunch och eftermiddagskaffe och beräknar avsluta 16.00.
Plats: Münchenbryggeriet, Torkel Knutssonsgatan 2, Stockholm

Observera att höstens Regionala dagar kommer att genomföras om situationen med covid-19 så tillåter. Om det inte går att genomföra dagarna fysiskt så kommer ett digitalt alternativ att erbjudas.

Dagens program

Gemensamt seminarium förmiddag

Samverkan för friskare arbetsplatser i kommuner och regioner

Kristina Folkesson, SKR, presenterar parternas avsiktsförklaring: åtgärder för att minska sjukfrånvaron i välfärdssektorn.

Valbara seminarier på förmiddagen:

A/ Pensionsutbildning och information

Prova på och uppdatera dina kunskaper i tjänstepension för anställda i kommuner och regioner. Janne Törnander, KPA Pension håller en annorlunda informationsträff som vänder sig till både arbetsgivare och fackliga representanter.

B/ Ett lyft för samverkan

Vitsen med samverkan är att alla ska vara delaktiga och kunna påverka arbetsmiljön och verksamheten till det bättre. I Värnamo kommun har arbetsgivaren och representanter för 17 fackliga organisationer tillsammans tagit fram ett nytt samverkansavtal.Förhandlingschef Lena Wallberg och HR-chefen Åsa Johansson berättar om arbetet, och resultaten, där en viktig förändring är att arbetsplatsträffarna nu får en enhetlig struktur oavsett förvaltning.

C/ Hot och våld i kommuner och regioner

Hälften av alla godkända allvarliga olycksfall på grund av hot och våld på arbetsmarknaden drabbar en anställd i kommuner och regioner. Det visar statistik från AFA Försäkrings databas över försäkringsärenden. Anna Weigelt, AFA Försäkrings Analysavdelning presenterar statistik om olyckor orsakade av hot och våld för olika yrkesgrupper och för kvinnor och män som arbetar i kommuner och regioner.

Valbara seminarier på eftermiddagen:

D/ Det nya samverkansavtalet

Hösten 2017 tecknade Sveriges Kommuner och Landsting, SKL (numera Sveriges Kommuner och Regioner, SKR), och Sobona ett nytt samverkansavtal med de fackliga organisationerna. Avsikten med det nya avtalet är att ytterligare stimulera till samverkan på lokal nivå samt att göra en tydligare koppling mellan samverkan och arbetsmiljö. På seminariet ger Christina Norlin Mistander, SKR, och Jessica Olsson, Lärarnas riksförbund, en introduktion till avtalet.

E/ KIA-systemet – för en säkrare och effektivare arbetsplats!

KIA-systemet är ett webbaserat verktyg utvecklat för avvikelser i arbetsmiljön. Det stödjer det systematiska arbetsmiljöarbetet med att rapportera, följa upp och åtgärda brister. Man kan även genomföra skyddsronder med hjälp av checklistor som finns i systemet, eller skapa egna. För er som redan använder systemet berättar vi om vad som sker på utvecklingsfronten. Kom och lyssna på Filippa Restadh, AFA Försäkring, som berättar hur systemet fungerar!

F/ Motverka hot & våld – så gjorde vi!

Ett tuffare samhällsklimat och en ökning av hot och våld i verksamheterna påverkar arbetsmiljön våra medarbetare vistas i – men också upplevelsen för kommunens innevånare. I Halmstad kommun har man jobbat intensivt för att skapa bra förutsättningar för alla. Enhetschefen Izabela Balog Topalovic och Arenachefen Carina Robertsson berättar om det arbete som bedrivits med bättre lokala rutiner, riktlinjer och uppföljningar, samt politisk förankring.

Gemensamt seminarium eftermiddag 

Hövlighet på arbetsplatsen – varför då?

Har ohövlighet blivit vanligare på våra arbetsplatser, och vilka konsekvenser kan det leda till? Finns det fördelar med hövlighet på arbetsplatsen, och hur skapar man i så fall en sådan? Det kan låta som en självklarhet, men är det inte alltid. Dan Hasson guidar oss genom frågeställningarna, och landar i vad en hälsosam arbetsplats egentligen är!

Anmälan

Din personliga e-postadress måste anges. Om du är förhindrad att delta kan du överlåta din plats åt en kollega. Sista anmälningsdag är 18 september. Antalet platser är begränsat. Först till kvarn gäller.   

ANMÄL DIG HÄR!

Du deltar kostnadsfritt
AFA Försäkring ersätter inte dina resekostnader.

Frågor?
Per Winberg, 08-696 49 20
Helena Danielsson 08-696 43 53