Digital Regional Dag 15 april 2021

Dagen webbsändes och var riktad till dig inom kommuner och regioner som arbetar med personal-, arbetsmiljö, eller försäkringsfrågor. Du kan vara chef, ha personalansvar, vara fackligt förtroendevald eller liknande.

Dagens program

 

Samverkan för friska arbetsplatser

Sverige har en lång tradition av samverkan mellan fack och arbetsgivare för att hantera komplexa utmaningar på arbetsmarknaden. Så även inom arbetsmiljöarbetet. Kristina Folkesson, arbetsmiljöstrateg SKR, resonerar kring partsgemensamma initiativ som syftar till hållbar arbetsmiljö och friska arbetsplatser

750 nya miljoner till kompetensutveckling

Kompetensutveckling gynnar medarbetarnas karriärutveckling och underlättar för arbetsgivaren att rekrytera och behålla kompetens. Omställningsfonden fördelar 750 miljoner kronor på 3 år för kompetensutveckling. Lars Gustavsson berättar om hur din organisation kan använda omställningsavtalet KOM-KR på bästa sätt!

En viktig aktör på utbildningsarenan

Få en överblick över hur KPA bidrar till att öka kunskaperna om tjänstepensionssystemet inom kommun- och regionssektorn. Shewen Aziz och David Gustavsson, KPA berättar om de utbildningsinsatser som genomförs och det utbildningsutbud som erbjuds.

 

Krisberedskap - i praktiken

Malin Dreifaldt är idag säkerhetsstrateg i Västerås stad, men 2014 ingick hon i insatsledningen vid skogsbranden i Västmanland. Här ger hon oss en spännande inblick i några händelser som borde ändrat vårt sätt att agera vid kriser. Vad lär vi oss av inträffade samhällsstörningar, och kan kommuner och regioner ta med sig i sitt fortsatta arbete?

 

 

Dagens moderator

Per Winberg, utbildningsledare, Afa Försäkring.