Digital Regional Dag 15 april 2021

Dagen är webbsänd och riktar sig till dig inom kommuner och regioner som arbetar med personal-, arbetsmiljö, eller försäkringsfrågor. Du kan vara chef, ha personalansvar, vara fackligt förtroendevald eller liknande.

Logotyp för Digital Regional Dag

Tid och plats

Datum: Torsdag den 15 april 2021
Tid: 09.30 - 11.30
Plats: Du deltar på distans via en videolänk på Youtube som vi skickar till dig några dagar i förväg.

Dagens program

 

Samverkan för friska arbetsplatser

Sverige har en lång tradition av samverkan mellan fack och arbetsgivare för att hantera komplexa utmaningar på arbetsmarknaden. Så även inom arbetsmiljöarbetet. Kristina Folkesson, arbetsmiljöstrateg SKR, resonerar kring partsgemensamma initiativ som syftar till hållbar arbetsmiljö och friska arbetsplatser

 

750 nya miljoner till kompetensutveckling

Kompetensutveckling gynnar medarbetarnas karriärutveckling och underlättar för arbetsgivaren att rekrytera och behålla kompetens. Omställningsfonden fördelar 750 miljoner kronor på 3 år för kompetensutveckling. Anita Grönberg och Lars Gustavsson berättar om hur din organisation kan använda omställningsavtalet KOM-KR på bästa sätt!

 

En viktig aktör på utbildningsarenan

Få en överblick över hur KPA bidrar till att öka kunskaperna om tjänstepensionssystemet inom kommun- och regionssektorn. Shewen Aziz och David Gustavsson, KPA berättar om de utbildningsinsatser som genomförs och det utbildningsutbud som erbjuds.

 

Krisberedskap - i praktiken

Malin Dreifaldt är idag säkerhetsstrateg i Västerås stad, men 2014 ingick hon i insatsledningen vid skogsbranden i Västmanland. Här ger hon oss en spännande inblick i några händelser som borde ändrat vårt sätt att agera vid kriser. Vad lär vi oss av inträffade samhällsstörningar, och kan kommuner och regioner ta med sig i sitt fortsatta arbete?

 

 

Dagens moderator

Per Winberg, utbildningsledare, Afa Försäkring.

 

Anmälan

Din personliga e-postadress måste anges. Om du är förhindrad att delta kan du överlåta din plats åt en kollega. Sista anmälningsdag är 13 april.

ANMÄL DIG HÄR!

Du deltar kostnadsfritt
AFA Försäkring ersätter inte eventuella kostnader du har i samband med deltagandet.

Frågor?
Per Winberg, 08-696 49 20
Helena Danielsson 08-696 43 53