Regional dag i Uppsala 7 mars

Dagen riktar sig till dig inom KL-sektorn där du arbetar med personal-, arbetsmiljö, eller försäkringsfrågor. Du kan vara chef, ha personalansvar, vara fackligt förtroendevald eller liknande.

Gemensamt seminarium förmiddag

Åtgärder för friskare arbetsplatser i kommuner och landsting

Kristina Folkesson, SKL, presenterar parternas avsiktsförklaring: 25 konkreta åtgärder inom nio olika områden för att minska sjukfrånvaron i välfärdssektorn.

Presentation: Åtgärder för friskare arbetsplatser i kommuner och landsting (pdf)

Gemensamt seminarium eftermiddag  

Hövlighet på arbetsplatsen – varför då?

Har ohövlighet blivit vanligare på våra arbetsplatser, och vilka konsekvenser kan det leda till? Finns det fördelar med hövlighet på arbetsplatsen, och hur skapar man i så fall en sådan? Det kan låta som en självklarhet, men är det inte alltid. Dan Hasson guidar oss genom frågeställningarna, och landar i vad en hälsosam arbetsplats egentligen är!

Valbara seminarier på förmiddagen:

A/ KIA systemet – För en säkrare och effektivare arbetsplats!

KIA-systemet; ett webbaserat verktyg som stödjer det systematiska arbetsmiljöarbetet. Man kan genomföra skyddsronder med hjälp av checklistor i systemet, eller skapa egna. För er som redan använder systemet berättar vi om vad som sker på utvecklingsfronten. Kom och lyssna och hör mer om hur systemet fungerar!

Presentation av IA-systemet (pdf)

B/ Region Uppsalas väg att skapa hälsofrämjande arbetsplatser

För att klara framtida kompetensförsörjning och minska sjukskrivningar behövde det klassiska arbetsmiljöarbetet vidgas till att inbegripa det som gör att medarbetare mår bra och trivs på arbetet. Region Uppsala har startat en resa för att få till en helhetssyn gällande arbetsmiljöarbetet och skapa hälsofrämjande arbetsplatser. Under seminariet berättar HR-strateg Mariette Veideskog om Region Uppsalas arbetssätt, och kopplingen till SKLs avsiktsförklaring.

Region Uppsalas väg att skapa Hälsofrämjande arbetsplatser.pdf

C/ Orka med livet både hemma och på arbetet

Södra Älvsborgs sjukhus prövar en hälsosam arbetstidsmodell för återhämtning och kompetensutveckling. På en avdelning testar vårdpersonalen schemalagd kompetensutveckling och personlig utveckling. Anna Angenete, verksamhetsutvecklare och Yvonne Persson, HR-strateg berättar hur man sänkt sin personalomsättning och övertid samt fått mer nöjda medarbetare.

Presentation: Orka med livet både hemma och på jobbet (pdf)

Valbara seminarier på eftermiddagen:

D/ Det nya samverkansavtalet

Hösten 2017 tecknade Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Arbetsgivarförbundet Pacta ett nytt samverkansavtal med de fackliga organisationerna. Avsikten med det nya avtalet är att ytterligare stimulera till samverkan på lokal nivå samt att göra en tydligare koppling mellan samverkan och arbetsmiljö. På seminariet ger Emelie Vattahäll, SKL och Maria Andrén-Bergström, Akademikeralliansen en introduktion till avtalet.

Presentation av samverkansavtalet (pdf)

E/ Rätt verktyg gör jobbet bättre

Hos Suntarbetsliv hittar du ett komplett stöd för organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA); utbildning, beskrivning av föreskrifterna och verktyg. Vid seminariet tittar vi närmare på verktyget OSA-kollen som ger stöd för att både förstå och jobba med OSA-frågorna i grupp på din arbetsplats. Vi går igenom hur du gör för att starta och gå vidare i ditt arbete.

Suntarbetslivs OSA-kollen

F/ Hållbart ledarskap i ett föränderligt arbetsliv

Det moderna arbetslivets villkor innebär en kombination av osäkra och oförutsägbara förhållanden som skapar stress för både ledare och medarbetare. Ledaren blir allt mer betydelsefull, och samtidigt är omsättningen bland chefer är hög. Vilka är förutsättningarna för att kunna, orka och vilja vara ledare i dagens arbetsliv? Vad behöver ledare för att hålla på sikt, och vad innebär hållbart ledarskap? Christin Mellner, psykologiska institutionen, Stockholms universitet, berättar om en nyligen avslutad undersökning

Presentation: Hållbart ledarskap i ett föränderligt arbetsliv (pdf)