Regional dag i Uddevalla - genomfördes digitalt 4 november 2020

Dagen riktar sig till dig inom kommuner och regioner som arbetar med personal-, arbetsmiljö, eller försäkringsfrågor. Du kan vara chef, ha personalansvar, vara fackligt förtroendevald eller liknande.

Dagens program

Inledning
Per Winberg, AFA Försäkring

Samverkan för friskare arbetsplatser i kommuner och regioner
Kristina Folkesson, SKR

Ett lyft för samverkan
Lena Wallberg & Åsa Johansson, Värnamo

Hot och våld i kommuner och regioner
Anna Weigelt, AFA Försäkring

Mölndal VR-tränar mot hot och våld
Anders Toresson, Mölndals stad

Centralt avtal om samverkan och arbetsmiljö
Christin N Granberg, SKR & Elisabeth Mossberg, Lärarförbundet

Varför familjejuridik?
Ewa-Maria van der Kwast, Familjens jurist

Vad händer när chefen blir en app?
Ann-Therese Enarsson, Futurion

Avslutning
Per Winberg, AFA Försäkring