Regional dag i Sandviken 11 november

Dagen riktar sig till dig inom KR-sektorn som arbetar med personal-, arbetsmiljö, eller försäkringsfrågor. Du kan vara chef, ha personalansvar, vara fackligt förtroendevald eller liknande.

Tid och plats

Datum: Torsdag 11 november 2021
Tid: Registrering med kaffe och smörgås från klockan 08.30. OBS! Programmet börjar 09.30. Vi bjuder även på lunch och eftermiddagskaffe och beräknar avsluta 16.00.
Plats: Folkets Hus, Sandviken, Köpmangatan 5-7. Huvudlokal: Teatern Besök Folkets Hus webbplats.

Regional dag genomförs bara fysiskt om smittoläget tillåter det. I annat fall blir det digitalt med livestreaming via Youtube, även då med en rad intressanta föreläsare.

Dagens program

Gemensamt seminarium förmiddag

Krisberedskap - i praktiken

Malin Dreifaldt är idag säkerhetsstrateg i Västerås stad, men 2014 ingick hon i insatsledningen vid skogsbranden i Västmanland. Här ger hon oss en inblick i några händelser som borde ändrat vårt sätt att agera vid kriser. Vad lär vi oss av inträffade samhällsstörningar, och vad kan kommuner och regioner ta med sig i sitt fortsatta arbete?

Valbara seminarier på förmiddagen:

A/ KIA systemet – För en säkrare och effektivare arbetsplats!

KIA-systemet; ett webbaserat verktyg som stödjer det systematiska arbetsmiljöarbetet. Med hjälp av checklistor kan man genomföra och följa upp skyddsronder, samt incidentrapportera på ett enkelt sätt! För er som redan använder systemet berättar vi om vad som sker på utvecklingsfronten. Louise Godeau, Afa Försäkring, berättar om hur systemet fungerar!

B/ Sjuknärvaro, hälsa och produktivitet

De flesta av oss har någon gång arbetat trots sjukdom. Professor Gunnar Bergström berättar om konsekvenser - hälsa, arbetsprestation och produktivitet - av sjuknärvaro för individen och organisationen. Han tar också upp faktorer som påverkar hur mycket sjuknärvaro som finns i en organisation, och om sjuknärvaro i vissa situationer även kan vara funktionell.

C/ Varför familjejuridik?

Det finns ett antal situationer i livet där olika juridiska frågor blir aktuella: När behövs ett testamente? Hur blir det med bostadsrätten om man flyttar isär? Ärver bonusbarnen automatiskt? Ewa-Maria van der Kwast från Familjens Jurist reder ut begreppen.

Valbara seminarier på eftermiddagen:

D/ Koll på din pension?

Vad väntar på andra sidan pensionsdagen – i rent ekonomiska termer? En som verkligen har koll på det är Janne Törnander, KPA. I det här passet förenar han information med ett lekfullt test av dina kunskaper! Fortbildning när den är som allra bäst!

E/ 750 nya miljoner till kompetensutveckling

Kompetensutveckling gynnar medarbetarnas karriärutveckling och underlättar för arbetsgivaren att rekrytera och behålla kompetens. Idag saknar fyra av tio yrkesarbetande i Sverige möjlighet till kompetensutveckling, samtidigt som en majoritet är intresserad av det. Anita Grönberg och Lars Gustavsson, Omställningsfonden berättar om hur din organisation kan använda omställningsavtalet KOM-KR på bästa sätt!

F/ Trygg arbetsmiljö - en grundförutsättning

Analyschef Anna Weigelt ger en bakgrund av vad Afa Försäkring ser i sin skadestatistik om hot och våld i tjänsten. Eskilstuna kommun skapar arbetsplatser fria från hot, våld, kränkningar, och sexuella trakasserier, med utbildningar inriktade på verksamhetens behov. HR Strateg Ulrika Emmoth, berättar om arbetet kring Trygg arbetsmiljöutbildning med ambitionen att du ska få med dig lite konkreta tips.

Gemensamt seminarium eftermiddag

På gång inom socialförsäkringarna

Det senaste året har fokus satts på både sjuk- och arbetsskadeförsäkringarna. Vad har pandemin tydliggjort gällande försäkringarna, håller de fortfarande måttet? Om inte, hur vill regeringen förändra regelverket? Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi ger oss en initierad bild.

Anmälan

Din personliga e-postadress måste anges. Om du är förhindrad att delta kan du överlåta din plats åt en kollega. Sista anmälningsdag är 28 oktober. Antalet platser är begränsat. Först till kvarn gäller.   

ANMÄL DIG HÄR!

Du deltar kostnadsfritt
Afa Försäkring ersätter inte dina resekostnader.

Frågor?
Per Winberg, 08-696 49 20
Helena Danielsson 08-696 43 53