INSTÄLLD Regional dag i Ronneby 2 april 2020 INSTÄLLD

Dagen riktar sig till dig inom kommuner och regioner som arbetar med personal-, arbetsmiljö, eller försäkringsfrågor. Du kan vara chef, ha personalansvar, vara fackligt förtroendevald eller liknande.

Dagens program - Obs! Regionala dagen är inställd!

INSTÄLLD Gemensamt seminarium förmiddag

Samverkan för friskare arbetsplatser i kommuner och regioner

Kristina Folkesson, SKR, presenterar parternas avsiktsförklaring: åtgärder för att minska sjukfrånvaron i välfärdssektorn.

Presentation: Samverkan för friskare arbetsplatser

NSTÄLLDA Valbara seminarier på förmiddagen:

A/ KIA systemet – För en säkrare och effektivare arbetsplats!

KIA-systemet; ett webbaserat verktyg som stödjer det systematiska arbetsmiljöarbetet. Man kan genomföra skyddsronder med hjälp av checklistor i systemet, eller skapa egna. För er som redan använder systemet berättar vi om vad som sker på utvecklingsfronten. Kom och hör Filippa Restadh, AFA Försäkring, berätta mer om hur systemet fungerar!

Presentation av IA-systemet

B/ Framtidens hälsa

Projektet Framtidens hälsa är en av 23 åtgärder i Kristianstad kommuns förebyggande arbete, vår egen ”Avsiktsförklaring för friskare arbetsplatser”. HR-direktör Johanna Näslund och projektledare Heléne Persson berättar om hur man genom dialog med chefer och förtroendevalda arbetat för att sätta fokus på hälsofrämjande insatser samt utvecklat utbildningar och verktyg för organisationen. Under 2018 och 2019 har man lyckats att bryta en uppåtgående trend när det gäller sjukskrivningar, och antalet sjukdagar har kunnat sänkas med 3,4 kalenderdagar.

C/ Hot och våld i kommuner och regioner

Hälften av alla godkända allvarliga olycksfall på grund av hot och våld på arbetsmarknaden drabbar en anställd i kommuner och regioner. Det visar statistik från AFA Försäkrings databas över försäkringsärenden. Anna Weigelt, AFA Försäkrings Analysavdelning, presenterar statistik om olyckor orsakade av hot och våld för olika yrkesgrupper och för kvinnor och män som arbetar i kommuner och regioner.

INSTÄLLDA Valbara seminarier på eftermiddagen:

D/ Samverkansavtalet

Hösten 2017 tecknade Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, (nuvarande Sveriges Kommuner och Regioner, SKR) och Sobona ett nytt samverkansavtal med de fackliga organisationerna. Avsikten med avtalet är att ytterligare stimulera till samverkan på lokal nivå samt att göra en tydligare koppling mellan samverkan och arbetsmiljö. På seminariet ger Christin N. Granberg, SKR, och Eva-Lotta Nilsson, Vision, en introduktion till avtalet.

Presentation: Samverkansavtalet

E/ Varför familjejuridik?

Det finns ett antal situationer i livet där olika juridiska frågor blir aktuella: När behövs ett testamente? Hur blir det med bostadsrätten om man flyttar isär? Ärver bonusbarnen automatiskt? Ewa-Maria van der Kwast från Familjens Jurist reder ut begreppen.

Presentation: Varför familjejuridik?

F/ Rätt verktyg gör jobbet bättre

Upptäck verktyg som lyfter arbetsplatsträffen! Arbetsplatsträffen är ett viktigt forum för arbetsmiljö- och verksamhetsutveckling. I detta seminarium får du både kunskap och tillfälle att prova olika metoder som kan lyfta era arbetsplatsträffar till nya höjder. Vi utgår från verktyget Vår arbetsmiljö som ger en översiktlig bild av ert nuläge och stöd i att prioritera vad ni vill vårda eller utveckla. Utifrån vad ni kommer fram till hittar ni stöd och verktyg på suntarbetsliv.se att jobba vidare med tillsammans.

Presentation: Suntarbetsliv, Tillsammans gör vi jobbet bättre

INSTÄLLD Gemensamt seminarium eftermiddag 

Hövlighet på arbetsplatsen – varför då?

Har ohövlighet blivit vanligare på våra arbetsplatser, och vilka konsekvenser kan det leda till? Finns det fördelar med hövlighet på arbetsplatsen, och hur skapar man i så fall en sådan? Det kan låta som en självklarhet, men är det inte alltid. Dan Hasson guidar oss genom frågeställningarna, och landar i vad en hälsosam arbetsplats egentligen är!