Regional dag i Rättvik 7 april 2022

Dagen riktar sig till dig inom kommun- och regionsektorn som arbetar med personal-, arbetsmiljö-, eller försäkringsfrågor. Du kan vara chef, ha personalansvar, vara fackligt förtroendevald, skyddsombud eller liknande.

Tid och plats

Datum: Torsdag den 7 april 2022
Tid: Registrering med kaffe och smörgås från klockan 08.30. OBS! Programmet börjar 09.30. Vi bjuder även på lunch och eftermiddagskaffe och beräknar avsluta 16.00.
Plats: Best Western Hotell Lerdalshöjden, Mickelsgatan, Rättvik. Besök hotellets webbplats.

Den Regionala dagen i Rättvik är i dagsläget möjlig att genomföra utan några restriktioner.

Afa Försäkring har ändå bokat väl tilltagna lokaler för att undvika trängsel och vi vill att den som har förkylningssymptom avstår från att delta.

Dagens program

Gemensamt seminarium förmiddag

9.30

Inledning

Helena Danielsson och Per Winberg, utbildningsledare, Afa Försäkring, hälsar välkommen och berättar vad dagen har att bjuda på.

10.00

Den svenska modellen för arbetsmiljö

Fack och arbetsgivare i KR-sektorn har enats om en avsiktsförklaring för det partsgemensamma arbetsmiljöarbetet. Genom satsningar på friskfaktorer och samverkan vill man främja hälsa samt förebygga och hantera arbetsmiljörisker för medarbetare i sektorn. Kristina Folkesson, arbetsmiljöstrateg på SKR, berättar om det partsgemensamma arbetet och de olika initiativen.

Här kan du ladda ner presentationen (pptx).

Valbara seminarier på förmiddagen:

11.00

A/ KIA-systemet – en introduktion

KIA-systemet – ett webbaserat verktyg som stödjer det systematiska arbetsmiljöarbetet. Med hjälp av checklistor kan man genomföra och följa upp skyddsronder, samt incidentrapportera på ett enkelt sätt! För er som är nyfikna på att veta mer ger Louise Godeau, Afa Försäkring en introduktion till systemet.

Här kan du ladda ner presentationen (pptx).

B/ 750 nya miljoner till kompetensutveckling

Idag saknar fyra av tio yrkesarbetande i Sverige möjlighet till kompetensutveckling, samtidigt som en majoritet är intresserad av det. Anita Grönberg och Lars Gustavsson, Omställningsfonden, berättar om hur omställningsavtalet KOM-KR kan användas på bästa sätt.

Här kan du ladda ner presentationen (pptx).

C/ Trygg arbetsmiljö – en grundförutsättning

Analyschef Anna Weigelt ger en bakgrund av vad Afa Försäkring ser i sin skadestatistik om hot och våld i tjänsten. Eskilstuna kommun skapar arbetsplatser fria från hot, våld, kränkningar, och sexuella trakasserier, med utbildningar inriktade på verksamhetens behov. Kristina Sikström och Maritha Fundhage från Kommunhälsan, Eskilstuna, berättar om arbetet kring Trygg arbetsmiljöutbildning med ambitionen att du ska få med dig lite konkreta tips.

Här kan du ladda ner Anna Weigelts presentation (pptx).

Här kan du ladda ner Kristina Sikströms och Maritha Fundhages presentation (pptx).

D/ KIA-systemet – en fördjupning

KIA-systemet kan bland annat användas till att hantera den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (OSA) och händelser som omfattar elever och förskolebarn. För dig som redan använt systemet ett tag berättar Mikael Jakobsson, Afa Försäkring, om vad som kan vara bra att tänka på när ni använder det i er organisation.

Här kan du ladda ner presentationen (pptx).

12.00

LUNCH

Valbara seminarier på eftermiddagen:

13.00

E/ Varför familjejuridik?

Det finns ett antal situationer i livet där olika juridiska frågor blir aktuella: När behövs ett testamente? Hur blir det med bostadsrätten om man flyttar isär? Ärver bonusbarnen automatiskt? Ewa-Maria van der Kwast från Familjens Jurist reder ut begreppen.

Här kan du ladda ner presentationen (pptx).

F/ Tillsammans för friska arbetsplatser

Genom samverkan får chef och medarbetare en gemensam bild av hur verksamhet och arbetsplats kan utvecklas. Samverkansavtalet ger struktur och former för att involvera de som berörs tidigt i processer. Delaktiga medarbetare kan bidra med sin kompetens och sina erfarenheter. Inflytande leder till att utmaningar och omställningar kan lösas bättre. Dessutom är det en av flera friskfaktorer. På seminariet berättar Ingrid Lindholm, Lärarnas Riksförbund, och Christin N Granberg, SKR, om samverkansavtalets potential som grund för bättre verksamhet och arbetsmiljö.

Här kan du ladda ner presentationen (pptx).

G/ Sjuknärvaro, hälsa och produktivitet

Professor Gunnar Bergström berättar om konsekvenser – hälsa, prestation och produktivitet – av sjuknärvaro för individen och organisationen. Han tar också upp faktorer som påverkar hur mycket sjuknärvaro som finns i en organisation, och om sjuknärvaro i vissa situationer även kan vara funktionell.

Här kan du ladda ner presentationen (pptx).

14.00

Eftermiddagskaffe

Gemensamt seminarium eftermiddag

14.30

Krisberedskap i praktiken

Malin Dreifaldt är idag säkerhetsstrateg i Västerås stad, men ingick 2014 i insatsledningen vid skogsbranden i Västmanland. Här får vi en inblick i några händelser som borde ändrat vårt sätt att agera vid kriser. Vad lär vi oss av inträffade samhällsstörningar, och vad kan kommuner och regioner ta med sig i sitt fortsatta arbete?

Här kan du ladda ner presentationen (pptx).

15.45

Avslutning

Anmälan

Din personliga e-postadress måste anges. Om du är förhindrad att delta kan du överlåta din plats åt en kollega. Sista anmälningsdag är 25 mars. Antalet platser är begränsat.  

ANMÄL DIG HÄR!

Du deltar kostnadsfritt
Afa Försäkring ersätter inte dina resekostnader.

Frågor?
Per Winberg, 08-696 49 20
Helena Danielsson 08-696 43 53