Regional dag i Mora 28 mars

Dagen riktar sig till dig inom KL-sektorn där du arbetar med personal-, arbetsmiljö, eller försäkringsfrågor. Du kan vara chef, ha personalansvar, vara fackligt förtroendevald eller liknande.

Gemensamt seminarium förmiddag

Åtgärder för friskare arbetsplatser i kommuner och landsting

Kristina Folkesson, SKL, presenterar parternas avsiktsförklaring: 25 konkreta åtgärder inom nio olika områden för att minska sjukfrånvaron i välfärdssektorn.

Presentation: Åtgärder för friskare arbetsplatser i kommuner och landsting (pdf)

Gemensamt seminarium eftermiddag  

Vad är det egentligen som händer – på en riktigt bra arbetsplats?

Föreläsningen sätter psykosocial och organisatorisk arbetsmiljö i nytt ljus, och handlar inte i första hand om hur man löser problem, utan hur man skapar en välfungerande, engagerad och hälsobefrämjande arbetsplats. Man kan kalla det för arbetsglädje. Men det är inte bara ett erbjudande från chefen, utan också ett åtagande från medarbetarnas sida. Clas Malmström är psykiater och psykoterapeut, frilansande företagsläkare, specialist inom beteendemedicin och rehabilitering och en av få stressforskare som har tittat på fenomenet positiv stress, dvs hur engagemang och effektivitet bidrar till hälsa och livskvalitet.

Valbara seminarier på förmiddagen:

A/ KIA systemet – För en säkrare och effektivare arbetsplats!

KIA-systemet; ett webbaserat verktyg som stödjer det systematiska arbetsmiljöarbetet. Man kan genomföra skyddsronder med hjälp av checklistor i systemet, eller skapa egna. För er som redan använder systemet berättar vi om vad som sker på utvecklingsfronten. Kom och lyssna och hör mer om hur systemet fungerar!

Presentation av IA-systemet (pdf)

B/ Region Uppsalas väg att skapa hälsofrämjande arbetsplatser

För att klara framtida kompetensförsörjning och minska sjukskrivningar behövde det klassiska arbetsmiljöarbetet vidgas till att inbegripa det som gör att medarbetare mår bra och trivs på arbetet. Region Uppsala har startat en resa för att få till en helhetssyn gällande arbetsmiljöarbetet och skapa hälsofrämjande arbetsplatser. Under seminariet berättar HR-strateg Mariette Veideskog om Region Uppsalas arbetssätt, och kopplingen till SKLs avsiktsförklaring.

Region Uppsalas väg att skapa Hälsofrämjande arbetsplatser.pdf

C/ IME – Ingen ska missa ersättning

En bortglömd anställningsförmån kallas de kollektivavtalade försäkringarna ibland, då det finns anställda som inte anmäler sjukdom eller skada. Er organisation kan nu få hjälp att komma tillrätta med detta. Pelle Nyström och Per Winberg guidar er igenom ett prova-på-seminarium där ni får en inblick i hur ni kan arbeta för att Ingen ska Missa Ersättning.

Valbara seminarier på eftermiddagen:

D/ Det nya samverkansavtalet

Hösten 2017 tecknade Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Arbetsgivarförbundet Pacta ett nytt samverkansavtal med de fackliga organisationerna. Avsikten med det nya avtalet är att ytterligare stimulera till samverkan på lokal nivå samt att göra en tydligare koppling mellan samverkan och arbetsmiljö. På seminariet ger Emelie Vattahäll, SKL och Eva-Lotta Nilsson, Vision en introduktion till avtalet.

Presentation av samverkansavtalet (pdf)

E/ Rätt verktyg gör jobbet bättre

Hos Suntarbetsliv hittar du ett komplett stöd för organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA); utbildning, beskrivning av föreskrifterna och verktyg. Vid seminariet tittar vi närmare på verktyget OSA-kollen som ger stöd för att både förstå och jobba med OSA-frågorna i grupp på din arbetsplats. Vi går igenom hur du gör för att starta och gå vidare i ditt arbete.

Suntarbetslivs OSA-kollen

F/ Att vara mobbad som chef

Denna workshop kommer att fokusera på att vara utsatt för mobbning som chef. Workshopen behandlar frågor kring vad som karaktäriserar situationer där
chefer blir mobbade, hur cheferna hanterar sin situation och vad en organisation kan göra för att förebygga mobbning samt stödja de chefer som blivit utsatta.
Resultat från ett nyligt avslutat projekt om mobbade chefer presenteras av Christina Björklund, Karolinska Institutet