Regional dag i Lund 2019

Dagen riktar sig till dig inom KL-sektorn som arbetar med personal-, arbetsmiljö, eller försäkringsfrågor. Du kan vara chef, ha personalansvar, vara fackligt förtroendevald eller liknande.

Program för regional dag som ägde rum i Lund 3 oktober 2019

Gemensamt seminarium förmiddag

Samverkan för friskare arbetsplatser 

Kristina Folkesson, SKL, presenterar parternas avsiktsförklaring: Åtgärder för friskare arbetsplatser, samt ger exempel på hur samverkan kan bidra till ett långsiktigt arbetsmiljöarbete i kommuner och regioner.

Presentation: Samverkan för friskare arbetsplatser - Avsiktsförklaring för låg och stabil sjukfrånvaro (PDF)

Vägledning: Samverkan för friskare arbetsplatser (PDF)

Valbara seminarier på förmiddagen:

A/ KIA systemet – För en säkrare och effektivare arbetsplats!

KIA-systemet, ett webbaserat verktyg som stödjer det systematiska arbetsmiljöarbetet. Man kan genomföra skyddsronder med hjälp av checklistor i systemet, eller skapa egna. För er som redan använder systemet berättar vi om vad som sker på utvecklingsfronten.

Kom och hör Louise Godeau, AFA Försäkring, berätta mer om hur systemet fungerar!

Presentation IA-systemet (PDF)

B/ Framtidens hälsa

Projektet Framtidens hälsa är en av 23 åtgärder i Kristianstad kommuns förebyggande arbete, vår egen ”Avsiktsförklaring för friskare arbetsplatser”. HR-direktör Johanna Näslund och projektledare Heléne Persson berättar om hur man genom dialog med chefer och förtroendevalda arbetat för att sätta fokus på hälsofrämjande insatser samt utvecklat utbildningar och verktyg för organisationen. Under 2018 och 2019 har man lyckats att bryta en uppåtgående trend när det gäller sjukskrivningar, och antalet sjukdagar har kunnat sänkas med 1,7 kalenderdagar.

Presentation: Framtidens hälsa, Kristianstad (PDF)

C/ Mer tid till patienterna!

På Skaraborgs sjukhus har Regionservice tagit över 8 av 11 arbetsuppgifter som undersköterskor tidigare gjorde i avdelningsköken. På så sätt har undersköterskorna fått mer tid att vårda patienter. Marie Dahl, servicechef på Skaraborgs sjukhus berättar om ett initiativ med en tydlig arbetsfördelning, präglat av samarbete, där alla inblandade ser sig som vinnare!

Presentation: Vårdnära service – Livsmedelshantering i vården (PDF)

Valbara seminarier på eftermiddagen:

D/ Det nya samverkansavtalet

Hösten 2017 tecknade Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Sobona ett nytt samverkansavtal med de fackliga organisationerna. Avsikten med det nya avtalet är att ytterligare stimulera till samverkan på lokal nivå samt att göra en tydligare koppling mellan samverkan och arbetsmiljö. På seminariet ger Emelie Vattahäll, SKL och Ingrid Lindholm, Lärarnas Riksförbund en introduktion till avtalet.

Presentation: Samverkansavtalet (PDF)

E/ Rätt verktyg gör jobbet bättre

Upptäck verktyg som lyfter arbetsplatsträffen! Testa verktyget Vår arbetsmiljö som ger en översiktlig bild av hur det ser ut hos er just nu och hjälper er att prioritera vilka arbetsmiljöområden ni vill vårda eller utveckla. Utifrån vad ni kommer fram till hittar ni mer stöd och verktyg att jobba vidare med på Suntarbetsliv.se. Vid seminariet visar vi några exempel; Digi-ronden - om digital arbetsmiljö och OSA-kollen - om organisatorisk och social arbetsmiljö.

Presentation: Suntarbetsliv - Rätt verktyg gör jobbet bättre (PDF)

F/Dialog mellan arbetsgivare och medarbetare främjar återgång i arbete vid psykisk ohälsa

ADA+ är en strukturerad dialogmodell som har utvecklats inom hälso- och sjukvården för att främja dialog mellan arbetsgivare och medarbetare och underlätta återgång i arbete. Modellen innebär att en rehabiliteringskoordinator genomför strukturerade intervjuer med medarbetaren och arbetsgivaren. Detta för att ge stöd i processen med en konkret och gemensam plan för återgång i arbete, innehållande anpassning av arbete med tydlig ansvarsfördelning. Therese Eskilsson, Umeå universitet beskriver metod och resultat från ett nyligen avslutat projekt.

Presentation: Dialog mellan arbetsgivare och medarbetare vid ohälsa (PDF)

Gemensamt seminarium eftermiddag

Vad händer när chefen blir en app?

Teknik, värderingar och demografi formar inte bara samhällsutvecklingen utan påverkar också våra jobb och synen på arbete. Vad innebär det att jobba i ett alltmer robotiserat arbetsliv? Vilka kompetenser och färdigheter blir attraktiva? Går det överhuvudtaget att ha en chef som app, och vill vi det? Ann-Therese Enarsson, Futurion, ger en inspirerande framtidsspaning om värderingar, ledarskap och färdigheter i framtidens arbetsliv