INSTÄLLD regional dag i Luleå 14 maj 2020 INSTÄLLD

Dagen riktar sig till dig inom kommuner och regioner som arbetar med personal-, arbetsmiljö, eller försäkringsfrågor. Du kan vara chef, ha personalansvar, vara fackligt förtroendevald eller liknande.

Dagens program - Obs! Regionala dagen är inställd!

INSTÄLLD Gemensamt seminarium förmiddag

Samverkan för friskare arbetsplatser i kommuner och regioner

Kristina Folkesson, SKR, presenterar parternas avsiktsförklaring: åtgärder för att minska sjukfrånvaron i välfärdssektorn.

Presentation: Samverkan för friskare arbetsplatser

INSTÄLLDA Valbara seminarier på förmiddagen:

A/ KIA systemet – För en säkrare och effektivare arbetsplats!

KIA-systemet; ett webbaserat verktyg som stödjer det systematiska arbetsmiljöarbetet. Man kan genomföra skyddsronder med hjälp av checklistor i systemet, eller skapa egna. För er som redan använder systemet berättar vi om vad som sker på utvecklingsfronten. Kom och hör Louise Godeau, AFA Försäkring, berätta mer om hur systemet fungerar!

Presentation av IA-systemet

B/ Parternas avsikter bidrar till ett samlat grepp i Umeå kommun

Umeå kommun har inkluderat parternas avsiktsförklaring i en handlingsplan för 2017-2020. Fokus ligger på närvarande ledarskap, systematiskt arbetsmiljöarbete samt tidiga signaler och rehabilitering. De insatser som ingår syftar till att stärka hälsan och skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv. Insatserna ligger i linje med avsiktsförklaringen och utgör svar på de utvecklingsområden som framkommit i kartläggning – Uppföljningsdialogen - som genomfördes av första linjens chefer 2016. Fredrik Åberg, ledningskoordinator, beskriver processen så här långt.

C/ Hot och våld i kommuner och regioner

Hälften av alla godkända allvarliga olycksfall på grund av hot och våld på arbetsmarknaden drabbar en anställd i kommuner och regioner. Det visar statistik från AFA Försäkrings databas över försäkringsärenden. Anna Weigelt, AFA Försäkrings Analysavdelning, presenterar statistik om olyckor orsakade av hot och våld för olika yrkesgrupper och för kvinnor och män som arbetar i kommuner och regioner.

INSTÄLLDA Valbara seminarier på eftermiddagen:

D/ Samverkansavtalet

Hösten 2017 tecknade Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, (nuvarande Sveriges Kommuner och Regioner, SKR) och Sobona ett nytt samverkansavtal med de fackliga organisationerna. Avsikten med avtalet är att ytterligare stimulera till samverkan på lokal nivå samt att göra en tydligare koppling mellan samverkan och arbetsmiljö. På seminariet ger Christin N. Granberg, SKR, och Annelie Söderberg, Vårdförbundet, en introduktion till avtalet.

Presentation: Samverkansavtalet

E/ Varför familjejuridik?

Det finns ett antal situationer i livet där olika juridiska frågor blir aktuella: När behövs ett testamente? Hur blir det med bostadsrätten om man flyttar isär? Ärver bonusbarnen automatiskt? Ewa-Maria van der Kwast från Familjens Jurist reder ut begreppen.

Presentation: Varför familjejuridik?

F/ Rätt verktyg gör jobbet bättre

Upptäck verktyg som lyfter arbetsplatsträffen! Arbetsplatsträffen är ett viktigt forum för arbetsmiljö- och verksamhetsutveckling. I detta seminarium får du både kunskap och tillfälle att prova olika metoder som kan lyfta era arbetsplatsträffar till nya höjder. Vi utgår från verktyget Vår arbetsmiljö som ger en översiktlig bild av ert nuläge och stöd i att prioritera vad ni vill vårda eller utveckla. Utifrån vad ni kommer fram till hittar ni stöd och verktyg på suntarbetsliv.se att jobba vidare med tillsammans.

Presentation: Suntarbetsliv, Tillsammans gör vi jobbet bättre

INSTÄLLD Gemensamt seminarium eftermiddag 

Vad händer när chefen blir en app?

Teknik, värderingar och demografi formar inte bara samhällsutvecklingen utan påverkar också våra jobb och synen på arbete. Vad innebär det att jobba i ett alltmer robotiserat arbetsliv? Vilka kompetenser och färdigheter blir attraktiva? Går det överhuvudtaget att ha en chef som app, och vill vi det? Ann-Therese Enarsson, Futurion ger en inspirerande framtidsspaning om värderingar, ledarskap och färdigheter i framtidens arbetsliv.

Presentation: Vad händer när chefen blir en app