Regional dag i Halmstad 12 mars 2020

Dagen riktar sig till dig inom kommuner och regioner som arbetar med personal-, arbetsmiljö, eller försäkringsfrågor. Du kan vara chef, ha personalansvar, vara fackligt förtroendevald eller liknande.

Dagens program

Gemensamt seminarium förmiddag

Samverkan för friskare arbetsplatser i kommuner och regioner

Kristina Folkesson, SKR, presenterar parternas avsiktsförklaring: Åtgärder för att minska sjukfrånvaron i välfärdssektorn.

Presentation: Samverkan för friskare arbetsplatser

Valbara seminarier på förmiddagen:

A/ KIA systemet – För en säkrare och effektivare arbetsplats!

KIA-systemet; ett webbaserat verktyg som stödjer det systematiska arbetsmiljöarbetet. Man kan genomföra skyddsronder med hjälp av checklistor i systemet, eller skapa egna. För er som redan använder systemet berättar vi om vad som sker på utvecklingsfronten. Kom och hör Filippa Restadh, AFA Försäkring, berätta mer om hur systemet fungerar!

Presentation av IA-systemet

B/ En hälsosam arbetsplats

Göteborgs Stad har tagit fram en stadsövergripande plan med åtta åtgärder för att förbättra arbetsmiljön och minska sjukskrivningstalen. Åtgärd 7 handlar om en utbildning där hela arbetslaget deltar för att få en gemensam bild om vad som orsakar arbetsbelastning och brist på återhämtning. Utbildningen genomförs i tre steg på arbetsplatsträffen där delaktighet och dialog är viktiga för ökat samarbete. Avdelningschef Ann-Christin Larsson och HR-chef Mariette Lindeberg-Öquist berättar om planen och hur man lagt upp arbetet kring arbetsbelastning och återhämtning

Presentation: Plan för att förbättra arbetsmiljön och minska sjukskrivningstalen

C/ Hot och våld i kommuner och regioner

Hälften av alla godkända allvarliga olycksfall på grund av hot och våld på arbetsmarknaden drabbar en anställd i kommuner och regioner. Det visar statistik från AFA Försäkrings databas över försäkringsärenden. Anna Weigelt, AFA Försäkrings Analysavdelning presenterar statistik om olyckor orsakade av hot och våld för olika yrkesgrupper och för kvinnor och män som arbetar i kommuner och regioner.

Valbara seminarier på eftermiddagen:

D/ Samverkansavtalet

Hösten 2017 tecknade Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, (nuvarande Sveriges Kommuner och Regioner, SKR) och Sobona ett nytt samverkansavtal med de fackliga organisationerna. Avsikten med avtalet är att ytterligare stimulera till samverkan på lokal nivå samt att göra en tydligare koppling mellan samverkan och arbetsmiljö. På seminariet ger Christin N. Granberg, SKR, och Ingrid Lindholm, LR en introduktion till avtalet.

Presentation: Samverkansavtalet

E/ Varför familjejuridik?

Det finns ett antal situationer i livet där olika juridiska frågor blir aktuella: När behövs ett testamente? Hur blir det med bostadsrätten om man flyttar isär? Ärver bonusbarnen automatiskt? Ewa-Maria van der Kwast från Familjens Jurist reder ut begreppen.

Presentation: Varför familjejuridik?

F) Försäkringar vid sjukdom och arbetsskada

Vad händer när vi blir sjuka eller skadar i oss i arbetet? Vem anmäler vad och vart ska vi vända oss. Vem tar beslutar och när? Ja, frågorna kan vara många.  

Annelie Lindvall och Lise Zarrabi ger en översiktlig information om, framför allt, de kollektivavtalade försäkringarna. Reder ut begreppen och ger en bild av hur lag och avtal hänger ihop.

 

Gemensamt seminarium eftermiddag 

Vad händer när chefen blir en app?

Teknik, värderingar och demografi formar inte bara samhällsutvecklingen utan påverkar också våra jobb och synen på arbete. Vad innebär det att jobba i ett alltmer robotiserat arbetsliv? Vilka kompetenser och färdigheter blir attraktiva? Går det överhuvudtaget att ha en chef som app, och vill vi det? Ann-Therese Enarsson, Futurion ger en inspirerande framtidsspaning om värderingar, ledarskap och färdigheter i framtidens arbetsliv.

Presentation: Vad händer när chefen blir en app