Digital Regional dag 11 november 2021

För tredje gången i rad webbsänds Regional dag. Dagen riktar sig till dig inom kommuner och regioner som arbetar med personal-, arbetsmiljö, eller försäkringsfrågor. Du kan vara chef, ha personalansvar, vara fackligt förtroendevald eller liknande.

Inspelning av Regional dag från 11 november 2021

Det här var dagens program

Trygg arbetsmiljö – en grundförutsättning

Eskilstuna kommun vill skapa arbetsplatser fria från hot, våld, kränkningar, och sexuella trakasserier. HR-strategen Ulrika Emmoth, berättar om arbetet kring Trygg arbetsmiljöutbildning med ambitionen att du ska få med dig lite konkreta tips.

Se presentationen i pdf-format.

750 nya miljoner till kompetensutveckling

Kompetensutveckling gynnar medarbetarnas karriärutveckling och underlättar för arbetsgivaren att rekrytera och behålla kompetens. Anita Grönberg och Lars Gustavsson, Omställningsfonden berättar om hur din organisation kan använda omställningsavtalet KOM-KR.

Se presentationen i pdf-format.

Sjuknärvaro, hälsa och produktivitet

Professor Gunnar Bergström berättar om konsekvenser av sjuknärvaro för individen och organisationen. Han tar också upp faktorer som påverkar hur mycket sjuknärvaro som finns i en organisation, och om sjuknärvaro i vissa situationer även kan vara funktionell.

Se presentationen i pdf-format.