Regional dag i Göteborg 9 maj

Dagen riktar sig till dig inom KL-sektorn där du arbetar med personal-, arbetsmiljö, eller försäkringsfrågor. Du kan vara chef, ha personalansvar, vara fackligt förtroendevald eller liknande.

Gemensamt seminarium förmiddag

Åtgärder för friskare arbetsplatser i kommuner och landsting

Kristina Folkesson, SKL, presenterar parternas avsiktsförklaring: 25 konkreta åtgärder inom nio olika områden för att minska sjukfrånvaron i välfärdssektorn.

Presentation: Åtgärder för friskare arbetsplatser i kommuner och landsting (pdf)

Gemensamt seminarium eftermiddag  

Vad är det egentligen som händer – på en riktigt bra arbetsplats?

Föreläsningen sätter psykosocial och organisatorisk arbetsmiljö i nytt ljus, och handlar inte i första hand om hur man löser problem, utan hur man skapar en välfungerande, engagerad och hälsobefrämjande arbetsplats. Man kan kalla det för arbetsglädje. Men det är inte bara ett erbjudande från chefen, utan också ett åtagande från medarbetarnas sida. Clas Malmström är psykiater och psykoterapeut, frilansande företagsläkare, specialist inom beteendemedicin och rehabilitering och en av få stressforskare som har tittat på fenomenet positiv stress, dvs hur engagemang och effektivitet bidrar till hälsa och livskvalitet.

Valbara seminarier på förmiddagen:

A/ KIA systemet – För en säkrare och effektivare arbetsplats!

KIA-systemet; ett webbaserat verktyg som stödjer det systematiska arbetsmiljöarbetet. Man kan genomföra skyddsronder med hjälp av checklistor i systemet, eller skapa egna. För er som redan använder systemet berättar vi om vad som sker på utvecklingsfronten. Kom och lyssna och hör mer om hur systemet fungerar!

Presentation av IA-systemet (pdf)

B/ Från central avsiktsförklaring till lokal verkstad i Varbergs kommun

Varbergs kommunpolitiker informerades tidigt om parternas avsiktsförklaring och önskade se en lokal handlingsplan. En sådan togs fram, och omfattade aktiviteter inom i stort
sett samtliga punkter. Två år senare har många av handlingsplanens aktiviteter genomförts. Kristina Taremark, personaldirektör och Susann Börjesson, verksamhetschef Kommunhälsan berättar vilka framgångsfaktorerna var och hur man gjorde.

Presentation: Från central avsiktsförklaring till lokal verkstad i Varbergs kommun (pdf)

C/ Orka med livet både hemma och på arbetet

Södra Älvsborgs sjukhus prövar en hälsosam arbetstidsmodell för återhämtning och kompetensutveckling. På en avdelning testar vårdpersonalen schemalagd kompetensutveckling och personlig utveckling. Anna Angenete, verksamhetsutvecklare och Yvonne Persson, HR-strateg berättar hur man sänkt sin personalomsättning och övertid samt fått mer nöjda medarbetare.

Presentation: Orka med livet både hemma och på jobbet (pdf)

Valbara seminarier på eftermiddagen:

D/ Det nya samverkansavtalet

Hösten 2017 tecknade Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Arbetsgivarförbundet Pacta ett nytt samverkansavtal med de fackliga organisationerna. Avsikten med det nya avtalet är att ytterligare stimulera till samverkan på lokal nivå samt att göra en tydligare koppling mellan samverkan och arbetsmiljö. På seminariet ger Emelie Vattahäll, SKL och Martha Gurmu, Sv Läkarförbund en introduktion till avtalet.

Presentation av samverkansavtalet (pdf)

E/ Rätt verktyg gör jobbet bättre

Hos Suntarbetsliv hittar du ett komplett stöd för organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA); utbildning, beskrivning av föreskrifterna och verktyg. Vid seminariet tittar vi närmare på verktyget OSA-kollen som ger stöd för att både förstå och jobba med OSA-frågorna i grupp på din arbetsplats. Vi går igenom hur du gör för att starta och gå vidare i ditt arbete.

Suntarbetslivs OSA-kollen

F/ Dialog mellan arbetsgivare och medarbetare främjar återgång i arbete vid psykisk ohälsa

ADA+ är en strukturerad dialogmodell som har utvecklats inom hälso- och sjukvården för att främja dialog mellan arbetsgivare och medarbetare och underlätta
återgång i arbete. Modellen innebär att en rehabiliteringskoordinator genomför strukturerade intervjuer med medarbetaren och arbetsgivaren.
Detta för att ge stöd i processen med en konkret och gemensam plan för återgång i arbete, innehållande anpassning av arbete med tydlig ansvarsfördelning.
Therese Eskilsson, Umeå universitet och Marina Sturesson, Region Västerbotten beskriver metod och resultat från ett nyligen avslutat projekt.

Presentation: Dialogmodell ADA+ (pdf)