Regional dag i Piteå 27 september

Dagen riktar sig till dig inom KL-sektorn där du arbetar med personal-, arbetsmiljö, eller försäkringsfrågor. Du kan vara chef, ha personalansvar, vara fackligt förtroendevald eller liknande.

Gemensamt seminarium förmiddag

Åtgärder för friskare arbetsplatser i kommuner och landsting

Eva Thulin Skantze, SKL, presenterar parternas avsiktsförklaring: 25 konkreta åtgärder inom nio olika områden för att skapa friska arbetsplatser i kommuner, landsting och regioner.

Åhörarkopia

Gemensamt seminarium eftermiddag  

Vad är det egentligen som händer – på en riktigt bra arbetsplats?

Föreläsningen sätter psykosocial och organisatorisk arbetsmiljö i nytt ljus, och handlar inte i första hand om hur man löser problem, utan hur man skapar en välfungerande, engagerad och hälsobefrämjande arbetsplats.

Man kan kalla det för arbetsglädje. Men det är inte bara ett erbjudande från chefen, utan också ett åtagande från medarbetarnas sida. 

Clas Malmström är psykiater och psykoterapeut, frilansande företagsläkare,
specialist inom beteendemedicin och  rehabilitering och en av få stressforskare som har tittat på fenomenet positiv stress, dvs hur engagemang och effektivitet bidrar till hälsa och livskvalitet.

Valbara seminarier på förmiddagen

A) KIA systemet - för en säkrare och effektivare arbetsplats 

KIA systemet: ett webbaserat verktyg som stödjer det systematiska arbetsmiljöarbetet. Man kan även genomföra skyddsronder, med hjälp av checklistor som finns i systemet, eller skapa egna. För er som redan använder systemet berättar vi om vad som sker på utvecklingsfronten. Kom och lyssna och hör Filippa Restadh och Louise Godeau, AFA Försäkring, berätta om hur systemet fungerar.

Åhörarkopia KIA-systemet

Dagen efter den Regionala Dagen, dvs 28/9, anordnar vi en utbildnings/infoträff för intresserade kommuner, landsting och regioner av IA-systemet. Lokal är densamma som den regionala dagen, Nolia, Bryggargatan 14, Piteå. Kontakta Filippa Restadh, filippa.restadh@afaforsakring.se, för anmälan/information och önskemål om innehåll denna dag. Vi kommer att kunna anpassa dagen utefter era behov.

B) Försäkringar vid sjukdom och arbetsskada

För dig som inte är försäkringsinformatör, men ändå vill ha en grundläggande kunskap om kollektivavtalade försäkringar vid sjukdom och arbetsskada, ger Annelie Lindvall och Lise Zarrabi, AFA Försäkring, en övergripande genomgång. 

Åhörarkopia

C) Rätt verktyg gör jobbet bättre

Suntarbetslivs verktyg OSA-kollen ger stöd för att förstå och jobba systematiskt med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Under seminariet lär du känna verktyget och hur du gör för att starta eller gå vidare i ditt arbete med OSA-frågorna. Du får även veta mer om andra kostnadsfria verktyg som ger stöd i ditt arbete för en frisk arbetsplats.

Åhörarkopia

Valbara seminarier på eftermiddagen

D)  Det nya samverkansavtalet  

Hösten 2017 tecknade Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Arbetsgivarförbundet Pacta ett nytt samverkansavtal med de fackliga organisationerna. Avsikten med det nya avtalet är att ytterligare stimulera till samverkan på lokal nivå samt att göra en tydligare koppling mellan samverkan och arbetsmiljö. På seminariet ger Jeanette Hedberg, SKL och Mattias Åström, Lärarförbundet en introduktion till avtalet.

Åhörarkopia

E)  IME - Ingen ska missa ersättning

En bortglömd anställningsförmån är vad de kollektivavtalade försäkringarna ibland kallas, då det finns anställda som inte anmäler sjukdom eller skada. Er organisation kan nu få hjälp att komma tillrätta med detta. Några av de som provat arbetssättet berättar och guidar er igenom ett prova-på-seminarium där ni får en inblick i hur ni kan arbeta för att Ingen ska Missa Ersättning.

F) Hållbart ledarskap i ett föränderligt arbetsliv

Det moderna arbetslivets villkor innebär en kombination av osäkra och oförutsägbara förhållanden som skapar stress för både ledare och medarbetare. Ledaren blir allt mer betydelsefull, och samtidigt är omsättningen bland chefer hög. Vilka är förutsättningarna för att kunna, orka och vilja vara ledare i dagens arbetsliv? Vad behöver ledare för att hålla på sikt, och vad innebär hållbart ledarskap? Christin Mellner, psykologiska institutionen, SU, berättar om en nyligen avslutad undersökning.

Åhörarkopia

Information om dagen

Datum: Torsdag 27 september 2018
Tid: Vi startar klockan 09.00 med kaffe och smörgås. Vi bjuder även på lunch och eftermiddagskaffe och beräknar avsluta 16.00.
Plats: Nolia , Bryggargatan 14

Anmälan

Anmäl dig senast 14 september.
Din personliga e-postadress måste anges. Om du är förhindrad att delta kan du överlåta din plats åt en kollega. Antalet platser är begränsade.   

KLICKA HÄR FÖR ATT ANMÄLA DIG!

Du deltar kostnadsfritt
AFA Försäkring ersätter inte dina resekostnader.

Frågor?
Per Winberg, 08-696 49 20
Anne Linderot, 08-696 48 87