Regional dag i Örebro 7 mars

Dagen riktar sig till dig inom KL-sektorn där du arbetar med personal-, arbetsmiljö, eller försäkringsfrågor. Du kan vara chef, ha personalansvar, vara fackligt förtroendevald eller liknande.

Gemensamt seminarium förmiddag  

Hållbart ledarskap i ett föränderligt arbetsliv

Det moderna arbetslivets villkor innebär en kombination  av osäkra och oförutsägbara förhållanden som skapar stress för både ledare och medarbetare. Ledaren blir allt mer betydelsefull, och samtidigt är omsättningen bland chefer är hög. Vilka är förutsättningarna för att kunna, orka och vilja vara ledare i dagens arbetsliv? Vad behöver ledare för att hålla på sikt, och vad innebär hållbart ledarskap? Christin Mellner, psykologiska institutionen, SU, berättar om en nyligen avslutad undersökning.   

Åhörarkopia Hållbart ledarskap

Gemensamt seminarium eftermiddag  

Att förstå och hantera kulturella skillnader

Sverige är idag ett mångkulturellt samhälle. Om konsten att förstå det man inte förstår, och om hur det kulturella påverkar vårt sätt att förstå och missförstå, berättar Karin Sharma. Karin har en bred internationell erfarenhet, och ger oss modeller att använda för att utveckla den interkulturella kompetensen.

Valbara seminarier på förmiddagen

A) KIA systemet - för en säkrare och effektivare arbetsplats 

KIA systemet: ett webbaserat verktyg som stödjer det systematiska arbetsmiljöarbetet. Man kan även genomföra skyddsronder, med hjälp av checklistor som finns i systemet, eller skapa egna. För er som redan använder systemet berättar vi om vad som sker på utvecklingsfronten. Kom och lyssna och hör mer om hur systemet fungerar.

Åhörarkopia KIA-systemet

B) Ökad säkerhet i vården

Hur man kan förebygga olyckor och öka säkerheten i vården har IVL MIljöteknik sökt svaret på i ett forskningsprojekt.  När projektet startades var en utmaning att fallolyckor betraktas som triviala och en icke-fråga i arbetsmiljöarbetet. Efter hand har projektets målsättning breddats och resultatet visar hur man kan effektivisera det förebyggande arbetsmiljöarbetet och öka säkerheten. Vid seminariet presenterar Sanny Shamoun resultatet av projektet, och ger exempel på hur andra branscher arbetar med dessa frågor. Kom, bli inspirerad och få tips och råd om hur effektiviteten i arbetsmiljöarbetet kan ökas.

Åhörarkopia Ökad säkerhet i vården 

C) Åtgärder för friskare arbetsplatser i kommuner och landsting 

Eva Thulin Skantze, SKL och Annelie Söderberg, Vårdförbundet presenterar parternas avsiktsförklaring: 25 konkreta åtgärder inom nio olika områden för att minska sjukfrånvaron i välfärdssektorn. Maria Göth Federspiel, AFA Försäkring, berättar om AGS-KL Rehabilitering, ett ekonomiskt stöd till arbetsgivare vid rehabiliteringsinsatser 

Åhörarkopia AGS-KL och rehabiliteringsstöd

Åhörarkopia Avsiktsförklaring

Valbara seminarier på eftermiddagen

D)  Fokus på arbetsmiljö - ett nytt samverkansavtal  

Hösten 2017 tecknade Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Arbetsgivarförbundet Pacta ett nytt samverkansavtal med de fackliga organisationerna. Avsikten med det nya avtalet är att ytterligare stimulera till samverkan på lokal nivå samt att göra en tydligare koppling mellan samverkan och arbetsmiljö. På seminariet ger Eva Thulin Skantze, SKL och Annelie Söderberg, Vårdförbundet en introduktion till avtalet.  

Åhörarkopia Samverkansavtal

E)  IME - Ingen ska missa ersättning

En bortglömd anställningsförmån är vad de kollektivavtalade försäkringarna ibland kallas, då det finns anställda som inte anmäler sjukdom eller skada. Er organisation kan nu få hjälp att komma tillrätta med detta. Några av de som provat arbetssättet berättar och guidar er igenom ett prova-på-seminarium där ni får en inblick i hur ni kan arbeta för att Ingen ska Missa Ersättning.

F) Rätt verktyg gör jobbet bättre 

Med Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning för kommun- och landstingssektorn får du en grundutbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete. Vi berättar vad den ger och hur du gör för att starta. Du får även veta mer om andra kostnadsfria verktyg som ger stöd i att förebygga stress, leva upp till OSA-föreskrifterna, skapa god digital arbetsmiljö och bättre möten. Tillsammans gör vi jobbet bättre! 

Åhörarkopia Sunt arbetsliv

Anmälan

Anmäl dig senast 23 februari.
Din personliga e-postadress måste anges. Om du är förhindrad att delta kan du överlåta din plats åt en kollega. Antalet platser är begränsade.   

KLICKA HÄR FÖR ATT ANMÄLA DIG!

Du deltar kostnadsfritt
AFA Försäkring ersätter inte dina resekostnader.

Frågor?
Per Winberg, 08-696 49 20
Anne Linderot, 08-696 48 87

Information om dagen

Datum: Onsdag 7 mars 2018
Tid: Vi startar klockan 09.00 med kaffe och smörgås. Vi bjuder även på lunch och eftermiddagskaffe och beräknar avsluta 16.00.
Plats: Conventum (klicka för beskrivning av hotell och för att komma dit).