Regional dag i Linköping 16 oktober

Dagen riktar sig till dig inom KL-sektorn där du arbetar med personal-, arbetsmiljö, eller försäkringsfrågor. Du kan vara chef, ha personalansvar, vara fackligt förtroendevald eller liknande.

Gemensamt seminarium förmiddag

Åtgärder för friskare arbetsplatser i kommuner och landsting

Eva Thulin Skantze, SKL, presenterar parternas avsiktsförklaring: 25 konkreta åtgärder inom nio olika områden för att skapa friska arbetsplatser i kommuner, landsting och regioner.

Åhörarkopia

Gemensamt seminarium eftermiddag  

Vad är det egentligen som händer – på en riktigt bra arbetsplats?

Föreläsningen sätter psykosocial och organisatorisk arbetsmiljö i nytt ljus, och handlar inte i första hand om hur man löser problem, utan hur man skapar en välfungerande, engagerad och hälsobefrämjande arbetsplats.

Man kan kalla det för arbetsglädje. Men det är inte bara ett erbjudande från chefen, utan också ett åtagande från medarbetarnas sida. 

Clas Malmström är psykiater och psykoterapeut, frilansande företagsläkare,
specialist inom beteendemedicin och  rehabilitering och en av få stressforskare som har tittat på fenomenet positiv stress, dvs hur engagemang och effektivitet bidrar till hälsa och livskvalitet.

Valbara seminarier på förmiddagen:

A) KIA systemet - för en säkrare och effektivare arbetsplats 

KIA systemet: ett webbaserat verktyg som stödjer det systematiska arbetsmiljöarbetet. Man kan även genomföra skyddsronder, med hjälp av checklistor som finns i systemet, eller skapa egna. För er som redan använder systemet berättar vi om vad som sker på utvecklingsfronten. Kom och lyssna och hör Filippa Restadh och Louise Godeau, AFA Försäkring, berätta om hur systemet fungerar.

Dagen efter den Regionala Dagen, dvs 17/10, anordnar vi en utbildnings/infoträff för intresserade kommuner, landsting och regioner av IA-systemet. Lokal är densamma som den regionala dagen, Konsert & Kongress, Konsistoriegatan 7, Linköping. Kontakta Filippa Restadh, filippa.restadh@afaforsakring.se, för anmälan/information och önskemål om innehåll denna dag. Vi kommer att kunna anpassa dagen utefter era behov.

Åhörarkopia

B) Från central avsiktsförklaring till lokal verkstad i Varbergs kommun

Varbergs kommunpolitiker informerades tidigt om parternas avsiktsförklaring och önskade se en lokal handlingsplan. En sådan togs fram, och omfattade aktiviteter inom i stort sett samtliga punkter. Två år senare har många av handlingsplanens aktiviteter genomförts. Kristina Taremark, personaldirektör och Susann Börjesson, verksamhetschef Kommunhälsan berättar vilka framgångsfaktorerna var och hur man gjorde.

Åhörarkopia

C) Att vara mobbad som chef

Denna workshop kommer att fokusera på att vara utsatt för mobbing som chef. Workshopen behandlar frågor kring vad som karaktäriserar situationer där chefer blir mobbade, hur cheferna hanterar sin situation och vad en organisation kan göra för att förebygga mobbing samt stödja de chefer som blivit utsatta. Resultat från ett nyligen avslutat projekt om mobbade chefer presenteras av Christina Björklund, Karolinska Institutet.

Åhörarkopia

Valbara seminarier på eftermiddagen:

D) Det nya samverkansavtalet  

Hösten 2017 tecknade Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Arbetsgivarförbundet Pacta ett nytt samverkansavtal med de fackliga organisationerna. Avsikten med det nya avtalet är att ytterligare stimulera till samverkan på lokal nivå samt att göra en tydligare koppling mellan samverkan och arbetsmiljö. På seminariet ger Jeanette Hedberg, SKL och Lena Byström, Kommunal introduktion till avtalet.

Åhörarkopia

E)  IME - Ingen ska missa ersättning

En bortglömd anställningsförmån är vad de kollektivavtalade försäkringarna ibland kallas, då det finns anställda som inte anmäler sjukdom eller skada. Er organisation kan nu få hjälp att komma tillrätta med detta. Några av de som provat arbetssättet berättar och guidar er igenom ett prova-på-seminarium där ni får en inblick i hur ni kan arbeta för att Ingen ska Missa Ersättning.

F) Hållbart ledarskap i ett föränderligt arbetsliv

Det moderna arbetslivets villkor innebär en kombination av osäkra och oförutsägbara förhållanden som skapar stress för både ledare och medarbetare. Ledaren blir allt mer betydelsefull, och samtidigt är omsättningen bland chefer hög. Vilka är förutsättningarna för att kunna, orka och vilja vara ledare i dagens arbetsliv? Vad behöver ledare för att hålla på sikt, och vad innebär hållbart ledarskap? Christin Mellner, psykologiska institutionen, SU, berättar om en nyligen avslutad undersökning.

Åhörarkopia

Information om dagen

Datum: Tisdag 16 oktober 2018
Tid: Vi startar klockan 09.00 med kaffe och smörgås. Vi bjuder även på lunch och eftermiddagskaffe och beräknar avsluta 16.00.
Plats: Konsert & Kongress, Konsistoriegatan 7

Anmälan

Anmäl dig senast 5 oktober.
Din personliga e-postadress måste anges. Om du är förhindrad att delta kan du överlåta din plats åt en kollega. Antalet platser är begränsade.   

ANMÄL DIG HÄR!

Du deltar kostnadsfritt
AFA Försäkring ersätter inte dina resekostnader.

Frågor?
Per Winberg, 08-696 49 20
Anne Linderot, 08-696 48 87