Grundutbildning lektion 4 - 6

Här hittar du andra omgången lektioner i en serie Nanoutbildningar för dig som är ny försäkringsinformatör.

Till lektion 4 - 6

Du kan när du vill gå tillbaka och titta på lektionerna igen.

 

Nästa steg i din utbildning blir återträffen där du får möjlighet att ställa frågor och utbyta erfarenheter och tips med andra försäkringsinformatörer.

På återseende då!

Hälsar Utbildningsteamet på Afa Försäkring