Rehabiliteringsstöd

Som arbetsgivare kan du få ekonomisk ersättning för hälften av dina kostnader när någon av dina anställda genomgår arbetslivsinriktad rehabilitering.

Vem kan söka?

  • privata arbetsgivare som omfattas av vår Sjukförsäkring
  • arbetsgivare inom kommun, landsting, region, Svenska kyrkan och vissa kommunala bolag

Om du vill veta mer om grupperna kan du ringa vår växel på 08-696 40 00 eller skicka ett meddelande.

Vad kan du få ekonomiskt stöd för?

Rehabiliteringsstödet är till för olika typer av arbetslivsinriktade och förebyggande insatser, till exempel:

  • under den tid då Försäkringskassan betalar förebyggande sjukpenning, eller
  • missbruk- och beroendebehandling eller
  • behandlingssamtal hos psykolog eller legitimerad psykoterapeut.

Rehabiliteringsstödet täcker

Ni kan få 50 procent av rehabiliteringskostnaden betald av oss.

Ansökan

Det är arbetsgivaren eller Försäkringskassan som ansöker om rehabiliteringsstöd.

Ansök om rehabiliteringsstöd