Rehabiliteringsstöd - så funkar det

Som arbetsgivare kan du få ekonomisk ersättning med upp till hälften av kostnaden när någon anställd genomgår arbetslivsinriktad rehabilitering. Det är du som arbetsgivare som ansöker.

Kvinna som ligger på yogamatta i barnets position.

 • Den du söker ersättning för måste omfattas av vår sjukförsäkring AGS (privat sektor) eller AGS-KL (kommun- och regionsektor).
 • För att du ska kunna ansöka ska det också finnas ett styrkt rehabiliteringsbehov, en rimlighet att personen kan återfå eller behålla sin arbetsförmåga, och en plan för återgång i arbete.
 • Tänk på att att du inte kan ansöka om ersättning för privatanställda tjänstemän eftersom de inte omfattas av vår sjukförsäkring, utom om de har medarbetaravtal.

För att ansöka behöver du:

 • samtycke från personen rehabiliteringen gäller,
 • underlag från företaget som genomför rehabiliteringen, med uppgift om åtgärd, tidsperiod och kostnad.

Ladda ner och skriv ut blankett för samtycke

Typer av rehabiliteringsstöd

Du kan få ersättning för beroendebehandling, stöd hos psykolog eller psykoterapeut, stress- och livsstilsförändring eller omskolning.

Beroendebehandling

 • Alkohol och drogmissbruk
  Spelmissbruk (endast kommuner och regioner)

Typer av behandling:

 • Inneliggandebehandling (till exempel behandlingshem)
 • Öppenvårdsbehandling
 • Samtalsbehandling

De behandlingsmetoder som används ska vara rekommenderade i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende.
Läs mer om kriterier för behandling

Psykolog eller psykoterapeut

Enskilda samtal med legitimerad psykolog eller psykoterapeut. Samtalen kan till exempel handla om stress, ångest eller oro.

Stress- och livsstilsförändring

Kurser och insatser inom stresshantering och livsstilsförändringar för att förebygga eller förkorta arbetsoförmånga. Kan även omfatta samtalsstöd, föreläsningar och fysisk aktivitet.

Rehabiliteringsåtgärden ska följa en vedertagen, validerad och evidensbaserad metod. Vi ersätter inte medicinsk rehabilitering.

Omskolning

Inköp av kurs för omskolning som innebär att man vidareutbildar sig i ett yrke eller prövar ett nytt yrke för att avgöra om det är lämpligt.

Har du frågor? Kontakta oss!

Hittade du inte den typ av rehabilitering som du letade efter, eller har du andra frågor? Kontakta oss via e-post rehab@afaforsakring.se eller telefon 0771 88 00 99.

Du kan också leta bland Vanliga frågor & svar.

Ansök om rehabiliteringsstöd

Komplettera ansökan om rehabiliteringsstöd