Förutsättningar för att ansöka

AFA Försäkring bedömer möjligheter till ersättning utifrån varje enskild ansökan. Några förutsättningar för att du ska få ersättning:

  • Personen som rehabiliteringen gäller måste omfattas av AGS (privat sektor) eller AGS-KL (kommunal- och regionsektor) genom anställning eller efterskydd efter en tidigare anställning.
  • En rimlighet att personen har möjligheter att återfå eller behålla en arbetsförmåga.
  • Ett styrkt rehabiliteringsbehov.
  • En plan för återgång i arbete.

 

Vilka kan ansöka om rehabiliteringsstöd?

Följande har möjlighet att ansöka om rehabiliteringsstöd:
• Privata arbetsgivare och arbetsgivare inom kooperationen vars anställda omfattas av sjukförsäkringen AGS
• Arbetsgivare inom kommun, region, Svenska kyrkan och vissa kommunala bolag vars anställda omfattas av sjukförsäkringen AGS-KL
• Försäkringskassan (för person som omfattas av AGS eller AGS-KL)
• Arbetsförmedlingen (för person som omfattas av efterskydd i AGS, sjukförsäkringen för privat och kooperativt anställda arbetare)

 

Dokumentation vi behöver från dig