Talande exempel - filmer

Korta filmer med exempel på vad en anmälan kan betyda för den som råkat ut för en olycka eller blivit sjuk.

Brutet knä - en anmälan kan göra skillnad

Förslitning i ryggen - en anmälan kan göra skillnad

Utmattningssyndrom - en anmälan kan göra skillnad

Bruten underarm - en anmälan kan göra skillnad