Kontaktpersoner för initiativet - Ingen ska missa ersättning

På uppdrag av Sveriges Kommuner och Regioner samt de fackliga organisationerna erbjuder vi ett kostnadsfritt stöd i arbetet för att ingen ska missa ersättning från de kollektivavtalade försäkringarna. Vi kan, med en strategisk grupp hos er, genomföra ett arbetsmöte där vi tillsammans går igenom rutiner vad gäller de kollektivavtalade försäkringarna.

Afa Försäkring åtar sig i detta arbeta att:

  • Genomföra och leda arbetsmötet med organisationen
  • Dokumentera arbetsmötet och förslag till förbättringsåtgärder
  • Sammanställa och leverera en åtgärdslista
  • Bistå organisationen i arbetet med åtgärdslistan under cirka två år från arbetsmötet

Du kan nå oss via ime@afaforsakring.se eller direkt:

Per Nyström, Kommunikationsstrateg

per.nystrom@afaforsakring.se 08-696 48 60

Per Winberg, Utbildningsledare

per.winberg@afaforsakring.se 08-696 49 20

Annelie Lindvall, Utbildningsledare

annelie.lindvall@afaforsakring.se 08-696 44 34

Lise Zarrabi, Utbildningsledare

lise.zarrabi@afaforsakring.se 08-696 44 27

Helena Danielsson, Utbildningsledare

helena.danielsson@afaforsakring.se 08-696 43 53