Beställ arbetsmaterialet

Här kan du beställa materialet för ett arbetsmöte. Ett material som är tänkt att användas av en strategisk arbetsgrupp för att se över rutinerna i sin organisation och komma fram till en åtgärdslista med förbättringsåtgärder. Ett kuvert med material innehåller diskussionskort, arbetsdukar, åtgärdslistor, handledning för arbetsmötet samt en kortfattad försäkringsinformation. Materialet är kostnadsfritt. Tips! Beräkna 1 kuvert per 3 deltagare i arbetsmötet.

(OBS! Detta är inte ett utbildnings- eller informationsmaterial.)