Anmälan för flera personer

csv-fil

wordfil

 

Utkast

 

Anmälan för flera personer

Är det flera privatanställda arbetare som har blivit uppsagda på grund av arbetsbrist kan du som arbetsgivare skicka in en fil med alla personer.

  • Informera personerna om att du ska skicka in anmälan och deras personuppgifter till Afa Försäkring.
  • Skicka in anmälan först när anställningarna har upphört.

Ladda ner filen som du ska fylla i (Det är en fil i csv-format som öppnas i Excel.)

Ladda ner instruktion om vad du ska skriva i de olika fälten i csv-filen.

Csv-filer är en oformaterad filtyp. För att enklare se rubrikerna i filen gör du så här för att bredda kolumnerna:

När du fyllt och sparat filen loggar du in på arbetsgivarsidorna på afaforsakring.se och laddar upp filen under Anmälan > Ladda upp fil – Avgångsbidrag.

Logga in på arbetsgivarsidorna för att ladda upp din fil