Corona - vilka försäkringar gäller?

Vi får frågor från bland andra arbetsgivare om vad som gäller för Coronaviruset, covid-19. Här reder vi ut vad som gäller för AFA-försäkringarna.

Smittsam sjukdom - arbetsskadeförsäkringen (TFA, TFA-KL och PSA)

Det är för närvarande inte fastställt om Coronaviruset (2019-nCovV) är en sådan smittsam sjukdom som kan godkännas som en arbetsskada enligt förordning (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd och därmed omfattas av arbetsskadeförsäkringarna TFA, TFA-KL och PSA.

De som kan ha rätt till ersättning vid smittsam sjukdom är anställda inom sjukvården eller anställd i annat arbete där man behandlar, vårdar eller omhändertar smittförande person. Dessutom ska smittan kvarstå i 180 dagar för att AFA Försäkring ska kunna pröva rätt till ersättning.

Däremot kan sjukdom som orsakas av smitta (även Coronaviruset) betraktas som arbetsskada om smittan uppkommit vid ett laboratorium där arbete med smittämnet bedrivs.

Arbete i hemmet på uppdrag av arbetsgivaren (TFA, TFA-KL och PSA)

Under Corona-pandemin har många fått uppmaningen att jobba hemifrån, bland annat för att minska smittspridningen till exempel i rusningstrafik. Vid hemarbete gäller arbetsskadeförsäkringen (TFA, TFA-KL och PSA). Till skillnad från arbete på arbetsplatsen krävs att olycksfallet har ett direkt samband med det arbete du ska utföra. Med det menas att du har skadat dig i samband med att du utför dina arbetsuppgifter. Om du till exempel skadar dig när du kokar kaffe i köket räknas det inte som ett arbetsolycksfall, även om det sker under fastställd arbetstid.

Sjukförsäkring (AGS och AGS-KL)

Både sjukförsäkringarna AGS och AGS-KL kan betalas förutsatt att man uppbär sjukpenning eller smittbärarpenning enligt Socialförsäkringsbalken (SFB).

Tjänstegrupplivförsäkring (TGL)

Vid dödsfall på grund av Coronaviruset gäller livförsäkringen TGL som vanligt.