Anmäl en föräldraledig via telefon

Gäller för privat- eller kooperativt anställda arbetare med barn födda från och med 1 januari 2014.

1) Ring 0771-88 00 99 (vardagar 08:00-17:00)

2) Lämna de uppgifter vi behöver. Nu är du klar.


Efter du har anmält
Afa Försäkring kontaktar den föräldraledige via brev, SMS eller e-post att ni har anmält.


Frågor?

Kontakta vår support på 08-696 49 49 (vardagar 08:00–17:00) eller via e-post till etjanster@afaforsakring.se

Vilka uppgifter behöver du för att anmäla?

 • Personnummer
 • Den föräldralediges namn
 • Barnets personnummer/ Beräknat födelsedatum
 • Period för föräldraledigheten
 • Om barnet är adopterat? (nej/ja)
 • Yrke/sysselsättning
 • Yrkeskategori (arbetare/tjänsteman)
 • Årsinkomst
 • Anställningsdag
 • Om anställningen har upphört (ja/nej)
 • Anställningsform (till exempel tillsvidare)
 • Om den föräldraledige varit frånvarande mer än 6 månader?
 • Om den föräldraledige är delägare?
 • Fackförbund (om anställningen regleras av kollektivavtal)
 • Pensionsavtal (SAF-LO eller KAP)

Tänk på att anmälan ska vara gjord till Försäkringskassan innan du anmäler.