Så betalas ersättningen ut

I bifallsbrevet från oss skickar vi med en länk till ett ersättningsunderlag (kontobrev). Fyll i underlaget och skicka det till oss. Bifoga kopia på faktura från utbildningsanordnaren och kopia på kvitton på utlägg för resor, kost och logi.

Efterfrågan på Stöd till arbetsmiljöutbildning har varit mycket större än vad vi vågat tro. De pengar som var avsedda att räcka till 2018 kommer att ta slut redan i år. Vi kan därför  inte ta emot fler ansökningar från företag eller godkänna fler utbildningsanordnare.

Nu kommer satsningen att utvärderas.

Adress:

AFA Försäkring
Stöd för arbetsmiljöutbildning

Box 3607
103 59 Stockholm

När måste ersättningsunderlaget senast skickas in? 

Vi måste ha ersättningsunderlaget tillhanda senast 6 månader efter påbörjad utbildning. Om ni har fått förhandsbesked så måste underlaget ha kommit oss tillhanda 6 månader efter att vi har beviljat stödet (beslutsdatum).

Eftersom detta stöd har en tidsbegränsning (2016-01-01–2016-12-31) är sista dagen för ansökan om utbetalning (underlag oss tillhanda) den 30 juni 2017.