OLD Ansökningsformulär

1

1 Uppgifter om företaget

2

2 Uppgifter om utbildningen

3
Du kan bara lägga till 40 deltagare per ansökan

Lägg till deltagare


Villkor

OBS! Sista ansökningsdag 14 oktober

Efterfrågan på Stöd till arbetsmiljöutbildning har varit mycket större än vad vi vågat tro. De pengar som var avsedda att räcka till 2018 kommer att ta slut redan i år. Vi kan därför  inte ta emot fler ansökningar från företag eller godkänna fler utbildningsanordnare efter 14 oktober 2016.