Stöd för arbetsmiljöutbildning

En överenskommelse träffades 2015 mellan Svenskt Näringsliv, LO och PTK om att satsa totalt 75 miljoner kronor under 2016–2018 på stöd för arbetsmiljöutbildning till chefer och vidareutbildning av skyddsombud och arbetsmiljöombud som riktas till både arbetare och tjänstemän. Syftet var att skapa förutsättningar för bättre arbetsmiljö och samsyn på arbetsplatserna i arbetsmiljöfrågor. Intresset och efterfrågan för stödet blev större än förväntat, vilket ledde till att parterna enades om att nyttja hela beloppet på 75 miljoner kronor under 2016.

Fakta om Stöd för arbetsmiljöutbildning

  • 5 557 ansökningar inkom till AFA Försäkring.
  • 4 073  ansökningar har beviljats stöd till en arbetsmiljöutbildning.
  • 2 156 unika företag har ansökt och beviljats stöd till en arbetsmiljöutbildning.
  • 23 247 personer har under 2016 beviljats stöd till en arbetsmiljöutbildning.
  • 346 utbildningsanordnare har blivit godkända.

De populäraste utbildningarna har varit

  • Organisatorisk och socialarbetsmiljö
  • Bättre arbetsmiljö - BAM
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete - SAM
  • Arbetsmiljö för chefer